NÁŠ KRAJ

Náš domov je v nádherném kraji středního Posázaví, které tvoří bránu do Českomoravské vrchoviny. Jelikož je Iva vášnivý fotograf, představíme Vám zde několik poutavých pohledů do našeho okolí.
Dominantou našeho kraje je hora Melechov (715 m.n.m.) -majestátní, relativně plochá, avšak mohutná ve své šíři, kterou nelze zaměnit se žádnou jinou. Již z dálky nepřehlédnete její mohutný široký hřbet nad ostatními vrchy přírodního parku Melechov. Ze severu spadá melechovské úbočí do hlubokého údolí Sázavy s nejstarší českou přírodní rezervací Stvořidla (ráj vodáků). Ze západu melechovský masiv obepíná vodní nádrž Švihov, které ovšem nikdo neřekne jinak, než Želivka. Z východu spadá tento lesů plný vrch do malebného široce otevřeného údolí, nad nímž se na druhé straně tyčí hrad Lipnice nad Sázavou. K řece je to ale ještě pěkný světa kraj - pod hlubokými lipnickými lesy, které oplývají houbami a borůvčím, a jsou krášleny množstvím malých opuštěných kamenolomů, se nachází naše vesnice Závidkovice. Od nás je to již do Světlé nad Sázavou coby kamenem dohodil. Kaskádou pěti rybníků, napájených z potůčků pramenících v lipnických lesích, se dostanete až na samý okraj města – do překrásného zámeckého parku, na jehož rekonstrukci se Iva v letech 1998 až 2002 coby zaměstnanec městského úřadu osobně s velkou chutí a nasazením podílela.
Vítejte ve Světlé nad Sázavou, městě kameníků a sklářů".
Zámecký park ve Světlé nad Sázavou
Když Iva přišla před více než dvaceti lety do Světlé, byl park neutěšeným pralesem. Protože vystudovala zahradní architekturu, obnovit tento park bylo jejím snem. Zamilovala si park a jeho architekturu, kamenná údolíčka, schody, mostky, ostrůvky a altánky. Sen o rekonstrukci se jí podařilo naplnit na přelomu milenia, kdy vynaložila nemalé úsilí na to, aby přesvědčila vedení města, že park má svoji hodnotu. Vše se nakonec podařilo - za vydatné podpory ze strany jejích šéfů i spolupracovníků se po čtyřletém rekonstrukci, která spočívala v obnově porostů, úpravě vodního režimu, odbahnění rybníků a obnově a výstavbě cest, mostků a propustků, se zámecký park vyloupl do obdivuhodné krásy.
Lomy, lesy
Po modré turistické značce lze dojít ze Světlé zámeckým parkem, přes Závidkovice až na hrad Lipnici. Cesta vede krásnou krajinou, kolem zámeckých rybníků, polní cestou a dlouhou alejí k hájovně. Odtud pak vystoupáte hlubokými lipnickými lesy až na Lipnici. Je to vždy krásná procházka ať je zima až praští anebo vás zmáhá letní vedro. V létě si po cestě můžete nasbírat košík hub. Opuštěné lomy poskytují koupel v chladné křišťálově čisté vodě – a nám pak přírodní fotoateliér pro fotky našich psů.
Podlipnické kostelíky
V našem kraji pod hradem Lipnicí se nachází naprosto fenomenální stavby. Jde o prastaré středověké kostelíky – kostel sv.Markéty v Loukově, kostel sv.Jiří v Řečici a kostel sv.Martina v Dolním Městě. Jejich prostý a autenticky středověký vzhled přímo fascinuje a dokresluje kolorit zdejší nádherné krajiny. Uvnitř kostelů jsou dochovány nástěnné malby ze 14.století. Kostelíky procházejí postupnou rekonstrukcí, na níž má zásluhu občanské sdružení Přátelé podlipnických kostelů z Prahy.
Webové stránky sdružení : www.kostelniduch.net23.net
Lipnice hrad
Hrad v Lipnici nad Sázavou patří mezi nejmohutnější české šlechtické hrady. Pro basety je významný zejména v tom, že se zde konala vůbec první bassetiáda. To bylo v roce 1998. Webové stránky hradu Lipnice nad Sázavou: www.hrad-lipnice.eu
Haškova Lipnice
Není bez zajímavosti, že na Lipnici trávil poslední roky svého života spisovatel Jaroslav Hašek, který zde napsal světoznámou knihu „Osudy dobrého vojáka Švejka“. V domě, kde pobýval, můžete dnes navštívit jeho památník – avšak místo, kde pobýval nejvíce, byl hostinec „U České Koruny“, který již po několik let úspěšně provozuje jeho vnuk Richard. Spisovatel Jaroslav Hašek je pohřben na místním hřbitůvku. Webové stránky hostince a J.Haška: www.hasektour.cz

Hluboké lesy v okolí Lipnice skrývají několik dalších míst, které stojí za to navštívit. Jde o sochařské artefakty v přírodě – vytesány do žulových stěn místních opuštěných kamenolomů. Pod souhrnným názvem jsou tyto pozoruhodná díla presentována jako „Národní památník odposlechu“ – můžete zde shlédnout „Bretschneiderovo ucho“, „Ústa pravdy“ a „Zlaté oči“, na náměstí pak „Jednohubku a la Jurajda“. Jejich autorem je havlíčkobrodský sochař R.Dvořák. Na realizaci Jednohubky se podílel náš kamarád sochař Jaroslav Fieger ze Světlé nad Sázavou. Webové stránky „Národního památníku odposlechu“: http://ucho.hyperlinx.cz